Lektiehjælp til børn fra 1.–9. klasse og et mødested for kvinder

Værd at vide

 

Om lektiehjælp

Langt de fleste børn har brug for hjælp og inspiration fra voksne, hvis de skal have noget godt ud af deres hjemmearbejde. På grund af sprogbarrierer og dårligt kendskab til skolesystemet har mange forældre med flygtninge- eller indvandrerbaggrund svært ved at give denne støtte. Derfor har lektiehjælp for børn frem for alt det mål at sikre, at også disse børn får den støtte, der kan gøre at de klarer sig godt og er glade for at gå i skole.

Som lektiehjælper skal man ikke se sig selv som en underviser, men som en voksen der hjælper på samme måde, som man ville hjælpe naboens børn eller børn i familien. Det kræver som regel ikke særlige faglige forudsætninger, men blot tålmodighed og lyst til at snakke med børnene om det som skoleopgaverne handler om.

 

Om hjælp til selvhjælp

Et vigtigt princip i forbindelse med lektiehjælpen er ’Hjælp til selvhjælp’. Det er vigtigt ikke at komme til lave børnenes lektier for dem – selv om de nogle gange ville ønske sig det – men i stedet give dem redskaberne til selv at løse opgaven næste gang.

Det gælder om at hjælpe børnene med at forstå opgaven rigtigt, forklare begreber, de ikke kender til, og træne dem i at bruge hjælpemidler. Ofte betyder sproglige problemer lige så meget som det faglige indhold, når lektierne går i hårknude. Som frivillig lektiehjælper kan man give barnet tid og ro til at forstå til bunds, hvad lektierne går ud på, og man kan give råd om hvordan man skal gøre for at lave tingene rigtigt. Dermed kan man være med til at give børnene en glæde ved at lære, som de kan tage med sig videre igennem deres skoleforløb.

 

Om principperne for det frivillige arbejde

For at sikre at aktiviteterne foregår indenfor klare etiske rammer har Dansk Flygtningehjælp, vores tidligere samarbejdspartner, opstillet otte principper for det frivillige arbejde, som vi følger:

  1. At arbejdet bygger på almindeligt menneskeligt samvær, gensidig respekt, ligeværd og forståelse for andres situation.
  2. At arbejdet foregår uafhængigt af partipolitiske, religiøse og lignende interesser.
  3. At nye frivillige indføres i frivilligarbejdet og det grundlag, som det bygger på.
  4. At arbejdet i en frivilliggruppe udføres ud fra demokratiske beslutninger.
  5. At oplysninger om personlige og private forhold behandles fortroligt.
  6. At økonomiske mellemværender med frivilliggruppens brugere undgås.
  7. At der arbejdes ud fra en forståelse af, hvornår frivilligt arbejde er gavnligt, og hvornår der bør henvises til professionel rådgivning.
  8. At man til pressen kun udtaler sig på vegne af det frivillige arbejde, som man står for lokalt.  arbejdet overholder landets love og regler.

Som frivillig organisation skal vi desuden indhente en såkaldt børneattest fra alle frivillige. Attesten videregives til Politiet, der på den baggrund kan tjekke, at der ikke er tale om tidligere straffede for overgreb på børn.

 

Om Mjølnerparken

Mjølnerparken er et boligområde på ydre Nørrebro. Der bor ca. 2000 mennesker i Mjølnerparken. Ca. 90% af beboerne er af anden etnisk baggrund end dansk.